Menighedsråd

Rådsmedlemmer

Herunder følger meninghedsrådets medlemmer og deres funktion i rådet.

Jens Madsen

Formand
Blåbyvej 23
5700 Svendborg
Tlf.: 27921801
E-mail: jsm@ssh-stainless.dk

Bent Treldal

Kirkeværge
Kastanievej 21
5700 Svendborg
Tlf.: 40290011
E-mail: treldal@treldal.com

Lars Kolmos

Næstformand, Formand for Kirke-og kirkegårdsudvalg
Søndervej 67, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 21808343
E-mail: lars.kolmos@gmail.com

Kirsten Schou

Kasserer. Formand for aktivitets- og kommunikationsudvalg
Bjarrkesvej 15, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 62205651/ 26205651
E-mail: kirstenschou@thuromail.dk

Linda Hørmann

Kontaktperson
Rødbyhøjen 47, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 35815200
E-mail: lindahoermann@live.dk

Mads Skadberg

Formand for præstegårdsudvalget
Kirkestræde
5700 Svendborg
Tlf.: 99557074
E-mail: mads@skadberg.dk

Janne Dyhr

Sekretær. Valgudvalgsformand
Hroarsvænget 6, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 61606650
E-mail: janne@dyhrdk.dk

Hanne Møller

Blåbærvænget 10,Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 60776566
E-mail: info@balladen.dk

Thomas Østergaard Aallmann

Sognepræst
Kirkestræde 10, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 62205092
E-mail: tha@km.dk