Gudstjenester

Kirkebilen kan bestilles til at køre til og fra alle gudstjenester. Man bestiller selv taxa på tlf. 70102122. Kørslen betales af kirkekassen.