Gudstjenester

Traditionen tro vil navnene på dem i sognet, der er gået bort siden sidste Alle helgen blive læst op ved...
05.
nov

KL.

10:00

Kirkebilen kan bestilles til at køre til og fra alle gudstjenester. Man bestiller selv taxa på tlf. 70102122. Kørslen betales af kirkekassen.