Kontakt

Graverbygningen

Niels Rasmussen
Tlf.: 62 20 61 79
Mobil: 40 20 61 79
Kan træffes: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
i tidsrummet 11.30-12

Sognepræst

Thomas Østergaard Aallmann
Kirkestræde 10 B, Thurø
Tlf.: 62 20 50 92
Træffes bedst hverdage kl 12-13, undtagen mandag som er fridag
E-mail: tha@km.dk

Hjælpepræster

Lotte Boas
Tlf.: 29 40 30 68
E-mail: logb@km.dk

Hanne Uhre Hansen
Tlf.: 30 44 09 51
E-mail: huh@km.dk

Præstesekretær

Eva Lindhardt Gaarsdahl
Træffes i konfirmandhuset, tirsdag 9-12 og fredag 9-12.
og kan træffes på telefon i samme tidsrum.
Tlf.: 62 20 50 42

Kirkekasserer

Kirsten Schou
Bjarkesvej 15, Thurø
Tlf.: 62 20 56 51

Organist

Vibeke Lücking Pedersen
Tlf.: 61 61 99 31
E-mail: organist.thuro@gmail.com

Kirkeværge

Bent Treldal
Kastanievej 21, 5700 Svendborg
Tlf.: 40 29 00 11
E-mail: treldal@treldal.com