V

Tilbage

Alle helgens dag

05.
nov 2023

KL.

10:00

11:00

Traditionen tro vil navnene på dem i sognet, der er gået bort
siden sidste Alle helgen blive læst op ved Alle helgens gudstjenesten
den 5.november.
Efterfølgende vil der være kirkekaffe i konfirmandhuset.

Præst:

Thomas Østergaard Aallmann

Tekstrække:

Alle helgens dag

Adresse for begivenheden

Kirkestræde 10A
, Thurø
5700
Svendborg