Alle helgens dag

Traditionen tro vil navnene på dem i sognet, der er gået bort siden sidste Alle helgen blive læst op ved Alle helgens gudstjenesten den 5.november. Efterfølgende vil der være kirkekaffe i konfirmandhuset.