kirken set oppe fra

Udvalg

Ridder

Præstegårdsudvalg
Da sognepræsten på Thurø har bopælspligt i sognet, har præstegårdsudvalget til opgave at sørge for, at præstegårdens bygninger og tilhørende arealer vedligeholdes.

Udvalget er et stående udvalg. Udvalgets opgaver er ligeledes nedfældet i en ministeriel vedtægt og forbereder den årlige synsforretning vedrørende præstegården og konfirmandhuset. Et af udvalgets medlemmer har den løbende kontakt med kaffe- og rengøringsdamen.