kirken set oppe fra

Udvalg

Ridder

Valgbestyrelse
Menighedsrådet vælger en valgbestyrelse bestående af tre medlemmer fra rådet. Både fødte og valgte menighedsrådsmedlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Valgbestyrelsen er et af de lovpligtige udvalg og valget til valgbestyrelsen er derfor en del af menighedsrådets konstituering og skal således finde sted inden periodens start.
Valgbestyrelsens opgave er at afholde orienteringsmøde om næste menighedsrådsvalg 2020, senest to måneder inden valget. Såfremt der kun indkommer én liste, bortfalder valget/fredsvalg. Hvis der indkommer flere lister, skal valgbestyrelsen forestå valg efter gældende bestemmelser.

Formanden skal vælges af det samlede menighedsråd. I perioden 2016 - 2020 består valgbestyrelsen af:
Janne Dyhr (formand), Kirsten Schou og Linda Hørmann