kirken set oppe fra

Udvalg

Ridder

Økonomiudvalg
Økonomiudvalgets arbejde består i at udarbejde forslag til senere vedtagelse i menighedsrådet for det/de kommende år. Budgettet skal udarbejdes inden for de budgetrammer, der udmeldes fra provstiudvalget. Økonomiudvalget udarbejder et "modelbudget", der holder sig inden for de foreløbige rammer, der er blevet udmeldt fra provstiudvalget. Det behandles herefter i det samlede menighedsråd, og resultatet heraf indsendes til godkendelse i provstiudvalget inden midten af juni. De endelige budgetrammer modtager vi fra provstiudvalget i slutningen af august.