kirken set oppe fra

Udvalg

Ridder

Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalget er et ikke stående udvalg. Udvalgets formål er at forkynde og udbrede evangeliet i sognet både gennem traditionelle og nye aktiviteter og ved intern og ekstern kommunikation.
Faste opgaver for udvalget er planlægning af:
Fastelavn, Nytårskur, Studietur, Synsbesøg, Kirkekaffe, Visionsmøder, Ajourføring af hjemmeside for menighedsrådet, Sommermøde, Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp og samarbejde med suppleanter.