kirken set oppe fra

Udvalg

Ridder

Kirkeværge
Kirkeværgens post indebærer en del administrative og praktiske opgaver, og disse foregår i et tæt samarbejde med graveren.
Den administrative del består i at skrive begravelsesbreve til alle, der erhverver et gravsted på kirkegården, eller, når fredningstiden udløber, at forny perioden, hvis det ønskes.
Kirkeværgen er desuden ansvarlig for, at kirkegårdsprotokollerne bliver korrekt ført.
Angående den praktiske del har kirkeværgen det daglige tilsyn med sognets kirke og andre bygninger på kirkegården.
Kirkeværgen ved Thurø kirke er Martin Kolte; Blåbyvej 22, Thurø. Mail hanneogmartin@gmail.com