kirken set oppe fra

Udvalg

Ridder

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalget er et af de stående udvalg, hvis arbejdsopgaver er nedfældet i en ministeriel vedtægt.
Udvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører gennem kirkeværgen det daglige tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser og med kirkegården og de bygninger, som hører til kirkegården.
Udvalget skal påse, at kirkens bygninger og inventar og installationer holdes i forsvarlig stand, og at mindre skader udbedres hurtigst muligt. Udvalget skal påse, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.
Udvalget skal inden det årlige syn have forberedt, hvilke arbejder menighedsrådet skal ansøge om for det kommende år.