kirken set oppe fra

Udvalg

Ridder Der findes forskellige udvalg under menighedsrådet: to såkaldt stående udvalg samt øvrige udvalg, som er beskrevet herunder - hvor det også er muligt at se, hvem der er ansvarlige for udvalgets opgaver.