kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 20. august 2020
Dagsorden menighedsrådsmøde

Torsdag den 20. august 2020 kl. 17.00 - 20.00
i Konfirmandhuset

Deltagere: Ingrid Hayfield Eysturdal, Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen, Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Martin Kolte, Mai Bjerregaard Andersen, Janne Dyhr; Thomas Aallmann

Afbud:

Referent: Janne Dyhr

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Gennemgang af menighedsrådsloven v/ Asger Gewecke Fyns Stift (ca. 1 time fra 17.00 - 18.00)

3. Meddelelser fra formandskabet og præst
Planlægning af den officielle indvielse af altertavlen 25.10.20 kl 15.00
Præstelandingens brolaug orienterer om ansøgning til kommunen om vedligeholdelsesplan og udvikling af fælles areal


4. Planlægning af Synsmødet med provst den 24.08.20
(husk rapporter om energioptimering, tegning af havestue)

5. Godkendelse af kvartalsregnskab
Gennemgang v/ kasserer Kirsten Schou

6. Menighedsrådsvalg 2020
• Valg 15. september

7. Omstrukturerings og effektiviseringsmodel for graver og gravermedhjælpere
Formål: bedre organisering, effektivitet og driftsbesparelse

8. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson v/ Linda Hørmann
Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten Schou
Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin Kolte og Lars Kolmos
Præstegårdsudvalg v/ Ib Rasmussen

9. Møder i menighedsrådet 2020
August: Provstesyn 24/8 kl 10.00
September: Valg 15/9
MR møde onsdag 23/9 kl. 17-19

10. Kurser:

EVT.

Linda Hørmann / Hanne Ringgaard Møller