kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 26. februar 2019
Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 - 21.00
i konfirmandhuset


Deltagere: Erwin Hentzer, Lars Kolmos, Hanne Ringgaard Møller,
Ingrid Hayfield Eysturdal, Linda Hørmann, Thomas Aallmann, Kirsten Schou, Martin Kolte
Afbud: Janne Dyhr
Referent: Thomas Aallmann


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Meddelelser v/ formandsskabet og sognepræsten
Gennemgået
3. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
Fastelavn på søndag, Louise og Kirsten dækker bord og pynter op.
Sommermøde d.16.juni kl.14.00

Kontaktperson v/ Linda Hørmann
Opnormering af organistens stilling:
Der lægges op til at stillingen opnormeres med 5 timer fra 27 timer ugentligt til 32.

Tilbagemelding fra graverens faglige organisation med accept af rådets afslag på forhandlingsanmodningen.

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin og Lars

- trykprøvning af sten orientering og beslutning
Efter trykprøven blev antallet af vakkelvorne sten nedbragt til 31 privatejede plus 10, Rådet ejer. Stiftet kontaktes.

Martin, graverne og sognepræsten mødes vedr. en evt. åbning til engstykket.
Lars og Niels indgår aftale med alge-rensfirma om algebekæmpelse.

Hjertestarterboks er indkøbt til anbringelse på graverhusets vestside.

Sokkel på kirke males.

Pris indhentes på omlægning af stengærdet ved kirkestien.

Egetræer plantes på toppen af nordskråningen til efteråret.

Præstegårdsudvalg v/ Janne
- status: flyttes til næste møde4. Fristift-forsøg i Fyens Stift v/Hanne
Fyens Stift har fået status af fristift, som Tine Lindhart har orienteret om på det digitale skrivebord. Formandsskabet har orienteret sig i forsøgene og formandsskabet har desuden været til oplæg herom med de øvrige formænd og næstformænd i provstiet. Der er forsøg, som provstiet varetager og forsøg menighedsrådene kan deltage i. Foldere er udleveret på sidste MR møde.
Beslutning: Udsættes til næste møde

5. Altertavle v/ Hanne
Vi arbejder videre på igangsætning af staffering af altertavlen, Bent Jacobsen er klar til at igangsætte arbejdet foråret 2019. Vi drøftede tidsplan og finasieringsforslag med konservatoren.
Orientering om og beslutning af Bent Jacobsens besøg 21/2
Beslutning: Der fortsættes med projektet og der tages kontakt til provstiudvalg vedr. finansiering.

6. Møder
• tors 28/3 kl.17.00-20.00
• tor. 25/4 kl. 19.00-21.00
• tir 21/5 kl. 19.00-21.00
• tor 6/6 kl. 16.00-19.30 (inkl. forsyn)


7. EvtErwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller