kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde 27. september 2018Dagsorden menighedsrådsmøde
torsdag d. 27. september 2018 kl. 17.00 - 19.00
i konfirmandhuset


Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Kirsten Schou, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Ingrid Hayfield Eysturdal, Janne Dyhr, Thomas Aallmann

Referent: Janne Dyhr

Afbud: Lars Kolmos (Rejse)


1. Meddelelser
a. Fra formandskabet
b. Meddelelser fra præsten


2. Godkendelse af dagsordenen


3. Budget 2019 / Kirsten Schou og Hanne RM


4. Godkendelse af Revisionsprotokollat v/ Kirsten Schou


5. Synsprotokoller til færdiggørelse fortsat v/ Hanne RM/ Lars og Janne6. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget
- usikre gravminder orientering

Kontaktperson


Præstegårdsudvalget
-

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
Studietur til Nr. Alslev den 29. september hos Marianne Wagner7. Møder
Mødekalender for kirkeåret 2018
o Tirsdag den 23. okt., kl. 17.00 - 19.00
o Onsdag den 28. nov., kl. 17.00 - 19.00(ændret pga. kirkekoncert).


Evt.

Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller