kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 7. juni 2018
Referat af menighedsrådsmøde
torsdag 7. juni 2018 kl. 17.00 - 20.00
i konfirmandhuset

Mødet indledes kl.17.00 med ordinært menighedsrådsmøde, hvor Susanne Andersen kommer og gennemgår budget 2019. Kl. 18.00 kommer John Erik Jessen og foretager foreløbigt Syn af præstegård, kirke og kirkegård.

Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Lars Kolmos, Ingrid Hayfield Eysturdal, Janne Dyhr, Thomas Aallmann

Endvidere deltog: Regnskabsfører, Susanne Andersen

Referent: Janne Dyhr

Afbud: Kirsten Schou


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
b. Meddelelser fra præsten


3. Budget 2019 ved regnskabsfører Susanne Andersen
Gennemgang af foreløbig budget 2019.

”Thurø Sogns Menighedsråd, cvr-nr. 22938118, Budget 2019,, Bidrag budget afleveret d. 05-06-2018 14:11”
Godkendt.


4. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kirkeværge
• Skab til datasikkerhed påtænkes indkøbt til graverkontor
• Orientering vedr. el - til cykelopladere
• Hjemmeside - forslag modtaget. Pris kr. 4.800. Godkendt

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Kontaktperson
• Ansættelsesbevis organist
Stiftets jurister har udfærdiget ansættelsesbevis på baggrund af drøftelser mellem kontaktperson, formand og organist, som er sendt til Organistforeningen for godkendelse. Der er planlagt udfærdigelse af en lokalaftale.
• Graver
Graver har anmodet om fri til deltagelse i kursus i regi af Graver-foreningen den 9.-11. oktober 2018. Godkendt.

Præstegårdsudvalget

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
• Sommermøde 10. juni og
Sommermødet planlægges færdig efter dette MR-møde.
• Studietur til Nr. Alslev den 29. september hos Marianne Wagner.

5. Møder i 2018
Mødekalender for kirkeåret 2018
o Onsdag den 29. aug., kl. 19.00 - 21.00 obs evt ny dato
o Torsdag den 27. sept., kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 23. okt., kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 28. nov., kl. 19.00 - 21.00

6. Evt.
• Afløser skal findes til kirkekaffe den 24. juni 2018, da Louise har fri.