kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat menighedsrådsmøde tirsdag den 13. marts 2018

Referat menighedsrådsmøde
tirsdag 13. marts 2018 kl. 17.00 - 19.30
i Konfirmandhuset


Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Kirsten Schou, Ingrid Eysturdal Østerdal, Lars Kolmos, Susanne Andersen, Mai Bjerregaard Andersen

Referent: Mai Bjerregaard Andersen
Afbud Janne Dyhr , Thomas Aallmann


1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt

2. Årsregnskab 2017 gennemgås og godkendes v/ Susanne Andersen

Menighedsrådet godkendte regnskabet: Thurø Sogns menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Regnskab 2017, Afleveret d. 10-03-2018 13.25.


3. Opsamling på de forskellige visioner/handlingstiltag v/Erwin og Hanne
Drøftelse af, hvilke udvalg der skal igangsættes

Liste gennemgået og revideret(se bilag)

4. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Materiale til søndagsskole v/ Ingrid
Ingrid orienterede. Indkøb af materiale godkendt.
Ingrid beder Birgitte om at lave kopi af Mais mapper.

- På programmet - indkaldelse til forårsmøde med graverne.

Præstegårdsudvalget
Intet

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
Intet

Kontaktperson
Stillingsopslag organist - under udarbejdelse.
Hanne kommer med oplæg til et møde ultimo marts for ansættelsesudvalget, bestående af Hanne, Linda , Thomas og Lars.

Korleder søger om midler til at tage børnekoret med til kordag i Tivoli - Bevilget. Linda orienterer Vibeke.


5. Meddelelser
a. Fra formandskabet
b. Meddelelser fra præsten


6. Møder i 2018
Mødekalender for kirkeåret 2018
o Tirsdag den 10. april, kl. 19.00 - 21.00
o Torsdag den 3. maj, kl. 17.00 - 21.00
o Torsdag den 7. juni, kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 29. aug., kl. 19.00 - 21.00
o Torsdag den 27. sept., kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 23. okt., kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 28. nov., kl. 19.00 - 21.00

7. Evt.
Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller