kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Thurø MR November 2016
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 11

Referat af
Konstituerende menighedsrådsmøde
Tirsdag 22. november 2016, kl. 17.00
i konfirmandhuset
Deltagere:
Linda Hørmann, Kirsten Boding Schou, Hanne Elisabeth Ringgaard Møller, Martin Tourlin Kolte, Lars Hørmann Kolmos, Ingrid Hayfield Eysturdal, Janne Bastrup Dyhr, Erwin Hentzer, Thomas Østergaard Aallmann
Afbud:
Ingen
Tilstedeværende suppleanter: Helena Storm Bang Olsen og Pia Therese Bennetsen
Referent: Janne Dyhr
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed
Alle kandidaters valgbarhed er godkendt.

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet)
Menighedsrådsløftet blev underskrevet af nye valgte til menighedsrådet i funktionsperioden 1. søndag i advent 2016 - 1. søndag i advent 2020.

4. Valg af formand
Valgt ved skriftlig, hemmelig afstemning: Hanne Elisabeth Ringgaard Møller. Enstemmigt valgt.

5. Valg af næstformand
Valgt ved skriftlig, hemmelig afstemning: Erwin Hentzer. Enstemmigt valgt.

6. Valg af kirkeværge
Valgt: Martin Tourlin Kolte.

7. Valg af kasserer
Valgt: Kirsten Boding Schou.

8. Valg af sekretær
Valgt: Janne Bastrup Dyhr.

9. Valg af kontaktperson
Valgt: Linda Hørmann.

10. Valg af bygningskyndig
Valgt: John Erik Jessen.

11. Valg af underskriftsberettiget
Valgt: formand og næstformand

12. Valg af stående udvalg
• Præstegårdsudvalg - formand Janne Bastrup Dyhr
• Kirke- og kirkegårdsudvalg - formand Lars Hørmann Kolmos
• Økonomiudvalg

13. Valg af medlemmer til de stående udvalg
• Valgt til præstegårdsudvalget:
Martin Tourlin Kolte, Ingrid Hayfield Eysturdal, Lars Hørmann Kolmos og Janne Bastrup Dyhr
• Valgt til kirke- og kirkegårdsudvalget:
Lars Hørmann Kolmos, Hanne Elisabeth Ringgaard Møller, Erwin Hentzer
• Valgt til økonomiudvalget: formand, næstformand, kasserer, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget og formand for præstegårdsvalget
Thomas Østergaard Aallmann inviteres til alle udvalgsmøder
13.a Valg til aktivitets- og kommunikationsudvalg
Valgt: Kirsten Boding Schou, formand, Janne Bastrup Dyhr, Ingrid Hayfield Eysturdal, Erwin Hentzer og Thomas Østergaard Aallmann.

14. Valg af valgbestyrelse
Valgt: Janne Bastrup Dyhr, Linda Hørmann Kolmos, Kirsten Boding Schou

15. Valg af formand for valgbestyrelsen
Valgt: Janne Bastrup Dyhr

16. Første møde i funktionsperioden
Første møde i funktionsperioden torsdag afholdes den 8. december 2016, kl. 17 i konfirmandhuset
17. Eventuelt
a. Nytårskur for afgående menighedsråd og nyvalgt menighedsråd samt Thurø Kirkes personale med ledsagere: fredag den 13. januar 2017, kl. 18.00

Godkendt: