kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af Menighedsrådsmøde nr. 5, maj 2016
Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag 03. maj 2016 kl. 17.00 - 19.00 i konfirmandhuset

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne;

b. Meddelelser fra præsten
Biskop Tine Lindhart på visitats d. 29. maj med efterfølgende frokost. Aktivitetsudv. tager menuen med på deres møde tirsdag d.10. maj.
Til kalender og overvejelse: Margueritbevægelsen inviterer til det første gudstjeneste-møde i Bykirken i Odense d.18.6.16. kl.14.00. Tilmeld til Thomas.

3. Gennemgang af kvartalsrapport v/ Kirsten
Gennemgået og godkendt

4. Godkendelse af Budget 2017 v/Kirsten og formændene
Thurø sogns menighedsråd, CVR 22938118, budget 2017, bidrag budget afleveret den 03.05.2016 14:49 blev godkendt.

5. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner: Birgitte E. Møller er officielt tiltrådt dd., lønniveauet tilpasses i forhandling med Kordegneforeningen.

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget: Den østlige side af stendiget langs indgangen til kirkegården bliver renoveret af kirkens graver, der må rekvireres professionel hjælp i den udstrækning, det er nødvendigt.

c) Præstegårdsudvalget: Der indhentes et tilbud på arbejdet med parkét-gulvet i entréen, så det kan udføres i forbindelse med trapperenoveringen.

d) Aktivitets- og kommunikationsudvalget: mødes d.10. maj.
Sommermøde 12. juni
Thurinertræf 21. august
Høstgudstjeneste 18. september
Studietur 1. oktober

6. Energioptimering i kirken, konfirmandhus og præstegård v/ Ib, Janne og Hanne
Status på energirapporter, provstiets anbefalinger og handling herpå:
- Mht. udskiftningen af belysningen i kirken, opbruges det nuværende lager af pærer, inden der indkøbes LED. Vi bibeholder de spots, vi har.
- Rapportens forslag til præstegårdens isolering af samtlige gulve i stueetagen angives af koste o. 300.000,- plus genhusning af præstefamilien. Tilbagebetalingen af dette gennem besparelsen vil være rundt regnet 38 år. Dette anser MR PT ikke for realistisk. De andre punkter forudsætter denne gulvrenovering.
- Rapportens punkter er blevet gennemgået. De akutte mangler er udført, og MR vil ind-tænke anbefalingerne ved fremtidig renovering af tag og fyr, samt følge rådet om at skifte til LED-pærer i pendlerne i konfirmandstuen.

7. Førstehjælps kursus til ansatte og menighedsråds medlemmer v/ Erwin
Torsdag d. 1.september kl.16.00 i konfirmand stuen.

8. Nyt fra Valgudvalg. Valg; foreslået fællesdato for hele landet 13.09.16. v/ Janne og Kirsten: 25.8. er der valgkursus. Linda er nyt medlem af valgudvalget.

9. Evt.
Syn med provstiet 1/6 2016 kl. 10.00 og ordinært MR d. 16/6. kl.17.00.

Der er foretaget årsafregning for præstegårdens vandforbrug.

To timer ugentligt i en kortere periode, vil en arbejdssøgende assistere Mette.

10. Godkendelse af referatet.

Godkendt.

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller