kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden fra menighedsrådsmøde feb 2012
THURØ MENIGHEDSRÅD
v/Knud Fruelund Hansen
Rødbyhøjen 31, Thurø
knudfruelund@hotmail.com MR 27


Dagsorden til menighedsrådsmøde
tirsdag 14. februar 2012 kl. 19
i konfirmandhuset.


Fraværende:

1. Godkendelse af dagsordenen.

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet: Uddrag af kalenderen: 15/2 kl. 19.30 koncert i Thurø Kirke.
1/3 kl. 19 møder om Folkekirkens fremtid (Lærerhøjskolen i Ollerup)
4/3 kirkekaffe efter højmessen - Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
14/3 kl. 19.30 salmesangsaften med Poul Chr. Balslev (Th. Aagaard)
21/3 PUV
26/3 kl. 19 Indledende budgetsamråd (Hotel Svendborg)
28/3 kl. 19.30 Koncert i Thurø Kirke.
Provstesyn 2012 ved Thurø Kirke 6. juni kl. 11.
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen:
e. Fra andre:


3. Babysalmesang.
Status og beslutning om videreførelse af projektet.
Beslutning:

4. Henvendelse til provstiudvalget om ansættelse af personalekonsulent.
På flere budgetsamråd er spørgsmålet om ansættelse af en personalekonsulent blevet drøftet. For-slag om at lade forslaget blive til konkret handling. Bilag.
Beslutning:

5. Blå mandag.
Drøftelse af forslag fra en mor til en konfirmand. Bilag
Beslutning:

6. Det kommende menighedsrådsvalg.
Drøftelse af indlæg til Kirkebladet. Bilag.
Beslutning:

7. Langtidsplan.
Drøftelse af langtidsplan/mødeplanlægning og overlevering til det næste MR.
Beslutning:

8. Lønnet medhjælp ved den årlige udflugt med konfirmander.
Beslutning:

9. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Andre udvalg:

10. Kurser.
Ønske fra graveren om kursus i psykisk arbejdsmiljø.
Ønske fra MR-medlemmer (valgudvalget) vedr. det kommende MR-valg
Beslutning:

11. Eventuelt.

12. Godkendelse af referatet.

Hanne Ringgaard Møller/ Knud Fruelund

Næste møde: Torsdag d. 15. marts kl. 19

Dagsordenspunkter: Regnskab 2011 - Drøftelse af budget 2013 -