kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af Menighedsrådsmøde nr. 4, april 2016
Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 14. april 2016 kl. 17.00 - 19.00

Vi går indledningsvist en runde i kirken og på kirkegården. Herefter går præst og præstegårdsudvalget en tur i privaten og i konfirmandhuset. Afsluttende protokolleres anbefalingerne og vi spiser et stykke mad sammen. Mødet afsluttes senest 19.15.

1. Forsyn. De enkelte punkter der anbefales til syn nedskrives til referat, som forberedes med priser mv. til syn 1. juni, hvor Per Aas deltager

1) Kirke og Kirkegård: Der er nedskrevet foreløbig noter ift ønsker til syn, som fremlægges for provstiet 1/6.

2) Præstegård og konfirmandhus: Der er nedskrevet foreløbig noter ift. ønsker til syn, som fremlægges for provstiet 1/6.

Syn gennemgået

2. Evt.

Godkendelse af referatet.

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller