kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsråds møde MR 6 august 2014
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 8


Dagsorden til menighedsrådsmøde
Tirsdag 21. oktober 2014 kl.17.00 - 19.30
i konfirmandhuset
.

1. Godkendelse af dagsordenen.

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
b. Fra sognepræsten v/ Thomas


3. Gravermedhjælp år 2014 og 2015. Status på nuværende situation i 2014 og fremadrettet handlingsplan i 2015 v/ Hanne
Beslutning

4. MUS samtaler er gennemført, opsamling v/ Linda og Bent
Orientering/Beslutninger

5. Ansættelse af korleder v/ Linda
Orientering

6. Diverse små indkøb/gaver, der kommer udover de respektives udvalgs budget v/ Hanne
Beslutning7. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner:
b) Kirkeværge
c) Kirke- og kirkegårdsudvalget
d) Præstegårdsudvalget:
e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget:

8. Kurser Liss Gammeltoft ønsker deltagelse i kursus lørdag den 1. november pris 300,- kr. plus kørsel. Inspirationsdag og kursus for kirkesangere i Dansk Kirkemusiker Forening.
Niels ønsker opgradering til opgaver som udskrivning af legat aftaler.

9. Evt.

10. Godkendelse af referatet.Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller