kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra konstituerende Menighedsrådsmøde november 2012
Referat af konstituerende menighedsrådsmøde
tirsdag den 27. november 2012
kl. 19.00 i konfirmandhuset
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed
Alle valgbare.

3. Underskrivelse af erklæring (Menighedsrådsløftet)
Menighedsrådsløfte underskrevet.

4. Valg af formand
Hanne Ringgaard Møller blev valgt.

5. Valg af næstformand
Erwin Hentzer blev valgt.

6. Valg af kirkeværge
Henning Møllebæk blev valgt.

7. Valg af kasserer
Kirsten Schou blev valgt.

8. Valg af sekretær
Thomas Ø. Aallmann blev valgt.

9. Valg af kontaktperson
Bent Sørensen og Thomas Ø. Aallmann blev valgt.

10. Valg af bygningssagkyndig
John Erik Jessen blev valgt som bygningssagkyndig.

11. Valg af underskriftsberettiget
Erwin Hentzer blev valgt som underskriftsberettiget.

12. Valg af stående udvalg

A) Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Hanne Ringgaard Møller
Erwin Hentzer
Ib Rasmussen, formand


B) Præstegårdsudvalg:
Elsa Lund-Larsen, formand
Bent Sørensen
Janne Dyhr

C) Aktivitets- og kommunikationsudvalg:
Erwin Hentzer
Bent Sørensen
Janne Dyhr
Kirsten Schou

D) Økonomiudvalg:
Hanne Ringgaard Møller
Erwin Hentzer
Kirsten Schou
Ib Rasmussen
Elsa Lund-Larsen

13. Valg af valgbestyrelse
Janne Dyhr
Elsa Lund-Larsen
Kirsten Schou

14. Valg af formand for valgbestyrelsen
Janne Dyhr blev valgt.

15. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden
Den 23. januar 2013 kl. 19.00 i konfirmandhuset.