kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden MR møde 21. september 2022
Dagsorden
Onsdag d. 21. september 2022 kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Liza, Thomas
Afbud: Lars
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand & Sognepræst
3. (O/B) Resultat af syn af kirke, kirkegård samt øvrige bygninger i tilknytning hertil
v. Jens
4. Anvendelse af midler - Boet efter Niels Otto Nielsen v. Kirsten, jf. bilag
5. (B) Lukket pkt. - forhandling v. Linda
6. (B) Ansættelse af ny kordegn/sekretær v. Linda
7. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
b. Kontaktperson v. Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
i. (O) Ønske vedr. præstegårdshave samt engområde v. Mads &
Thomas
8. Eventuelt
Jens Madsen / Lars Kolmos