kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden MR møde 14. juni 2022
Dagsorden
Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 19-21 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Liza,
Afbud:
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand
3. (B) Godkendelse budgetbidrag 2023 jf. bilag
4. (O) Dialogmøde med Svendborg Provsti jf. bilag
5. (B) Henvendelse fra Sømandsforeningen jf. bilag
6. (B) Henvendelse fra Johnni Balslev vedr. Thurø-brochure jf. bilag
7. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
i. (B) Regodkendelse af principper for anvendelse af kapellet samt
betaling for tjenester jf. bilag
b. Kontaktperson v. Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
8. Eventuelt
Jens Madsen / Lars Kolmos