kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden MR møde 8. marts 2022
Dagsorden
Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Liza,
Afbud: Thomas, Mads
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand og sognepræst
3. (B) Godkendelse af regnskabet for 2021 med bemærkninger
4. (B) Fastsætte MR mødedatoer for resten af 2022
5. (O) Lukket pkt. v. Janne
6. (B) Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp - i år og fremover v. Janne
a. Må vi nævne indsamlingen til kirkekaffen 6/3
b. I år er afleveringsstedet for indsamlere flyttet til privat hjem
c. Vi vil gerne reservere konfirmandhuset til afleveringssted for fremtidige
indsamlinger (2. søndag i marts). Indsamling foregår kl. 10-18, så det
kommer ikke til at forstyrre kirkelige handlinger
7. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
b. Kontaktperson v. Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
8. Eventuelt
Jens Madsen / Lars Kolmos