kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden MR møde 3. november 2021
Onsdag d. 3. november kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Liza,
Kim
Afbud: Thomas
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutnignspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand (og vikarpræst)
3. (B) Godkendelse af kvartalsrapport
4. (O) Orientering vedr. aktuel henvendelse omkring gravsted v. Jens
5. (B) Konstituering/genbesættelse af poster for kommende kirkeår (valg)
6. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
b. Kontaktperson v. Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
7. Eventuelt

Jens Madsen / Lars Kolmos