kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden MR møde 8. september 2021
Onsdag d. 8. september kl. 19-21 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Liza, Kim
Afbud: Janne, Thomas
Referent: Lars
O=Orienteringspunkt
B=Beslutnignspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand og vikarpræst - præsentation af Kim Jacobsen
3. (O) Gennemgang af IT-skrivebordets postkasse/mail v. Lars m.fl.
4. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars; Køb af
katafalk, den videre proces med eller uden synsmidler / Boet efter Niels
Otto Nielsen - åbningsstatus
b. Kontaktperson v. Linda; Orientering fra kvartalsmødet samt kommende
personalemøde.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
5. Eventuelt

Jens Madsen / Lars Kolmos