kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden for menighedsrådsmøde 9.juni 2021
Dagsorden
Onsdag d. 9. juni kl. 19-21 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Thomas
Afbud: Kirsten
Referent: Janne

O=Orienteringspunkt
B=Beslutnignspunkt

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
3. (O) Besøg af Provst Bente Holdgaard; Introduktion af nye rådsmedlemmer, intro til DAP, intro til hjemmesiden "Godt fra start", intro til budgetprocess samt almindelig debat.
4. (B) Behandling af syn af præstegård samt kirke mv. herunder prioritering af opgaver jf. bilag.
5. (B) Dagsordener og referater til personale v. Hanne
6. (O) Fødselsdagsgaver til medlemmer fremadrettet v. Hanne
7. (B) Endelig godkendelse af budget 2022 (det afleverede med dato og klokkeslæt) v. KBS jf. bilag.
8. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
b. Kontaktperson v/ Linda; Honorering af medarbejdernes ekstraordinære indsats i forbindelse med Covid restriktionerne? / Forespørgsel om arbejdsprøvning
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
9. Eventuelt


Jens Madsen / Lars Kolmos