kirken set oppe fra

Fra Præsten

Ridder Velkommen til Thurø kirkes hjemmeside. Vi roser os kun af Herren, som Paulus byder – men vi er også meget glade for Herrens hus midt på vores grønne ø.

Den er et levende vartegn for Thurø, et lurmærke for redelighed og fattet kristentro. Den er et signal for alle aldre her på øen og en brønd med rindende vand for enhver, der tørster efter evigt liv. Hver morgen og aften signer dens spinkle klokke vore kyster med de tre bedeslag tre gange: ”i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”.

Ordet om Kristus har lydt og lyder hver søndag, som var det i går, han gik i grønne bøgeskove. Børn bæres til dåben i taknemmelighed, ægtefolk velsignes, unge drenge og piger oplæres i kristentroens dybe korridorer, og de udtjente og dem, der faldt før tid, bæres ud og ind til fred i Gud.

Her er en side, som man kan hente lidt oplysninger fra om det liv, der alle dage har været knyttet til Trefoldighedskirken. Gudstjenestetider, arrangementer og navnene på de folk, der er knyttet til kirkens daglige drift og ledelse.



Et ord på vejen

M A R T I N    L U T H E R

(mel. Rind nu op i Jesu navn)

 

Luther var en mægtig mand

og dog ganske som os alle,

der kan høre Kristus kalde

gennem skriften til sin sjæl.

Du kan også Luther blive,

hvis du tør, og hvis du vil,

for endnu er du i live,

og hver dag er alt i spil.

 

Vores tid er - som dengang

Luther rejste sig mod magten -

fristet til at flytte agten

bort fra Jesus og hans ord

til en vilje, der kun vejer

bibelord med magt og ros,

og den tidsånd, der fordrejer

det om Jesus, der må tros.

 

Luther var en simpel mand,

munk og ærlig, som vi burde

være, og som derfor turde

stå alene med sin sag.

For hans sag var støbt i ordet,

og der stod det sort på hvidt;

at, om end de fik ham jordet,

var Gud med ham i hvert skridt.

 

Nu er tusindåret halvt

for den tapre munk, Gud sendte,

og som hele skriften kendte

plus sin kirkes arv og ret.

Luther må vi derfor kalde,

selv om paven sagde nej,

den der ene af dem alle

gik den ret katolske vej.

 

Thomas Aallmann, ved 500-året for reformationen, Trefoldighedskirken på Thurø d. 29.oktober 2017