kirken set oppe fra

Fra Præsten

Ridder Velkommen til Thurø kirkes hjemmeside. Vi roser os kun af Herren, som Paulus byder – men vi er også meget glade for Herrens hus midt på vores grønne ø.

Den er et levende vartegn for Thurø, et lurmærke for redelighed og fattet kristentro. Den er et signal for alle aldre her på øen og en brønd med rindende vand for enhver, der tørster efter evigt liv. Hver morgen og aften signer dens spinkle klokke vore kyster med de tre bedeslag tre gange: ”i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”.

Ordet om Kristus har lydt og lyder hver søndag, som var det i går, han gik i grønne bøgeskove. Børn bæres til dåben i taknemmelighed, ægtefolk velsignes, unge drenge og piger oplæres i kristentroens dybe korridorer, og de udtjente og dem, der faldt før tid, bæres ud og ind til fred i Gud.

Her er en side, som man kan hente lidt oplysninger fra om det liv, der alle dage har været knyttet til Trefoldighedskirken. Gudstjenestetider, arrangementer og navnene på de folk, der er knyttet til kirkens daglige drift og ledelse.Et ord på vejen

Du bærer på samme tid et instinkt der vil hjælpe en mand i fare og et instinkt, der fortæller dig at løbe væk – men følelsen af, at du ”bør” hjælpe, dømmer dem begge og er seperat fra dem. ”Det gode” betyder, hvad jeg burde foretrække, ikke hvad jeg lige synes om.

Moralloven er ikke et instinkt eller et sæt af instinkter – det er nærmere noget, der skaber en melodi ved at dirigere instinkterne i den rigtige retning…

   (C.S. Lewis)