kirken set oppe fra

Fra Præsten

Ridder Velkommen til Thurø kirkes hjemmeside. Vi roser os kun af Herren, som Paulus byder – men vi er også meget glade for Herrens hus midt på vores grønne ø.

Den er et levende vartegn for Thurø, et lurmærke for redelighed og fattet kristentro. Den er et signal for alle aldre her på øen og en brønd med rindende vand for enhver, der tørster efter evigt liv. Hver morgen og aften signer dens spinkle klokke vore kyster med de tre bedeslag tre gange: ”i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”.

Ordet om Kristus har lydt og lyder hver søndag, som var det i går, han gik i grønne bøgeskove. Børn bæres til dåben i taknemmelighed, ægtefolk velsignes, unge drenge og piger oplæres i kristentroens dybe korridorer, og de udtjente og dem, der faldt før tid, bæres ud og ind til fred i Gud.

Her er en side, som man kan hente lidt oplysninger fra om det liv, der alle dage har været knyttet til Trefoldighedskirken. Gudstjenestetider, arrangementer og navnene på de folk, der er knyttet til kirkens daglige drift og ledelse.Et ord på vejen

”Gør imod andre, hvad I ønsker, de skal gøre mod jer” - ”Tilgiv hinanden, hvis den ene ar noget at bebrejde den anden. Som Herren gjorde, skal I også gøre” - ”Han elskede os først” - ”Jesus sagde: Følg mig!”. Jesus er klar og forståelig nok, for han er altid ren sandhed. Og ja, man kan tvivle på, om man selv kunne løbe ind i brændende huse efter børn eller dø for sandheden og brødre og søstre og da helt miste modet, når man tænker på at dø for vildt fremmede, sådan som Jesus gjorde, men du er aldrig i tvivl om, at du ville ønske, at du kunne.

(Thomas Aallmann)