kirken set oppe fra

Fra Præsten

Ridder Velkommen til Thurø kirkes hjemmeside. Vi roser os kun af Herren, som Paulus byder – men vi er også meget glade for Herrens hus midt på vores grønne ø.

Den er et levende vartegn for Thurø, et lurmærke for redelighed og fattet kristentro. Den er et signal for alle aldre her på øen og en brønd med rindende vand for enhver, der tørster efter evigt liv. Hver morgen og aften signer dens spinkle klokke vore kyster med de tre bedeslag tre gange: ”i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”.

Ordet om Kristus har lydt og lyder hver søndag, som var det i går, han gik i grønne bøgeskove. Børn bæres til dåben i taknemmelighed, ægtefolk velsignes, unge drenge og piger oplæres i kristentroens dybe korridorer, og de udtjente og dem, der faldt før tid, bæres ud og ind til fred i Gud.

Her er en side, som man kan hente lidt oplysninger fra om det liv, der alle dage har været knyttet til Trefoldighedskirken. Gudstjenestetider, arrangementer og navnene på de folk, der er knyttet til kirkens daglige drift og ledelse.Et ord på vejen

"Derfor må det ikke overraske os, hvis vi går en hård tid i møde. Når et menneske vender sig til Kristus og synes at gøre gode fremskridt (i den forstand, at han aflægger nogle af sine gamle dårlige vaner), føler han ofte, at det ville være naturligt, hvis den videre rejse blev forholdsvis uproblematisk. Når der så opstår alvorlige vanskeligheder – sygdom, pengeproblemer, nye fristelser – bliver han skuffet. Han kan ikke lade være at føle, at den slags måske var nødvendigt for at ruske op i ham, dengang han sorgløst vandrede i den forkerte retning, men hvad skal det gøre godt for nu? Svaret er, at Gud vil tvinge ham fremad eller opad til et højere plan ved at bringe ham i situationer, hvor han er tvunget til at udvise større mod eller tålmodighed eller kærlighed, end han nogensinde havde forventet af sig selv. Umiddelbart virker det måske så unødvendigt, men det er kun fordi, vi ikke har begreb skabt om, hvilken helt utrolig forandring Gud har for øje."

(C.S.Lewis "Mere Christianity")