kirken set oppe fra

Menighedsråd

Ridder Den danske folkekirke-ordning er verdens bedste kirkeordning. Det tætte forhold til magthaverne gennem det folkevalgte lov- givningsarbejdet på tinge, kirkeministeriet og det kirkepolitiske udvalg med samt den siddende danske monarks påkrævede medlemskab giver den fornødne ro og stabilitet, der gør livet som menighed indenfor disse rammer så rummeligt, at hvert sogn kan koncentrere sig om det ene fornødne - styrkelsen i troen på Kristus og tilliden til Gud fader.

Fri af politiske kandestøberier og verdslige utopier står den lutherske menighed selvstændigt på hver sit sted i Danmark, med hver sin tradition, hver sine fortællinger og berettigede egenart og lytter med det sind, der er rundet af den muld og den sø, der er hjemstavnens.

Menigheden er her et fællesskab af lyttende mennesker, der bringer det liv med sig til Guds ord, som er netop deres, og knæfaldne bliver vi alle kirke midt i hverdagen, sådan som vi er - hverken mere eller mindre.

I blandt os vælges der hvert fjerde år en samling, der påtager sig at forvalte de praktiske rammer for livet med kirke og kirkegård, så evangeliets frie løb ikke hindres her hos os. Det er det siddende menighedsråd. Præsten er født medlem og provst og biskop har tilsynspligt, så den frihed, der blev os skænket og udtrykkes i vores bekendelsesskrifter ikke sættes over styr til liv i trældom påny.Rådsmedlemmer


Herunder følger meninghedsrådets medlemmer og deres funktion i rådet.

Janne Dyhr

Sekretær. Valgudvalgsformand
Hroarsvænget 6, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 61606650
E-mail: janne@dyhrdk.dk
Kirsten Schou

Kasserer. Formand for aktivitets- og kommunikationsudvalg
Bjarrkesvej 15, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 62205651/ 26205651
E-mail: kirstenschou@thuromail.dk
Thomas Østergaard Aallmann

Sognepræst
Kirkestræde 10, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 62205092
E-mail: tha@km.dk
Linda Hørmann

Kontaktperson
Rødbyhøjen 47, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 35815200
E-mail: lindahoermann@live.dk
Hanne Møller


Blåbærvænget 10,Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 60776566
E-mail: info@balladen.dk
Lars Kolmos

Næstformand, Formand for Kirke-og kirkegårdsudvalg
Søndervej 67, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 21808343
E-mail: lars.kolmos@gmail.com
Mads Skadberg

Formand for præstegårdsudvalget
Kirkestræde
5700 Svendborg
Tlf.: 99557074
E-mail: mads@skadberg.dk
Bent Treldal

Kirkeværge
Kastanievej 21
5700 Svendborg
Tlf.: 40290011
E-mail: treldal@treldal.com
Jens Madsen

Formand
Blåbyvej 23
5700 Svendborg
Tlf.: 27921801
E-mail: jsm@ssh-stainless.dk