kirken set oppe fra

Kontakt

Graverbygningen:
Niels Rasmussen
tlf. 62 20 61 79
mobil 40 20 61 79
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
11.30-12

Sognepræst:
Thomas Østergaard Aallmann
Kirkestræde 10 B, Thurø
tlf. 62 20 50 92
Træffes bedst hverdage kl 12-13, undtagen mandag som er fridag
e-mail: tha@km.dk

Hjælpepræst:
Mai Bjerregaard Andersen
tlf. 2424 6112
e-mail: maib@km.dk

Præstesekretær:
Birgitte Elisabeth Monrad Møller
Træffes i konfirmandhuset,
tirsdag 9-12 og fredag 9-12.
Tlf. i samme tidsrum.
Tlf. 62 20 50 42

Kirkekasserer:
Kirsten Schou
Bjarkesvej 15, Thurø
tlf. 62 20 56 51

Organist:
Vibeke Lücking Pedersen
tlf. 40 35 07 56
e-mail: vilupede@gmail.com

Kirkeværge:
Martin Kolte
Blåbyvej 22, 5700 Svendborg
tlf. 62 20 59 82
e-mail: hanneogmartin@gmail.com

Kirkens hjemmeside

Tekst og tegninger:
Thomas Østergaard Aallmann


Fotografi:
Martin Busborg
www.busborg.dk

Webdesign:
Eigil Høyrup
www.zeeigil.com

Tak til:
Sydfyns Elforsyning

Valid XHTML 1.0 Transitional