kirken set oppe fra

Kirkelige handlinger

Ridder Hver søndag og på alle helligdage kaldes der til luthersk evangelisk gudstjeneste i Trefoldig-hedskirken på Thurø, for hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med.

Herunder vil man finde indeværende kvartals kirketider.Gudstjenestetider

GRUNDET CORONA-VIRUS HAR MYNDIGHDERNE LUKKET FOR GUDSTJENESTER FORELØBTIGT FREM TIL 1. APRIL - HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN HER SOM LØBENDE OPDATERES.

STIFTET OG KIRKEMINISTERIUM HAR OPLYST AT ALLE KONFIRMATIONER ER UDSKUDT TIL EFTER PINSE. PÅ THURØ ER DE NYE DATOER FOR KONFIRMATION D.14. JUNI KL.10.00 OG D.21. JUNI KL.10.00.

Gudstjenester

Marts

1.                         1.s. i fasten                                   kl.10.00 (Andersen)

8.                         2.s. i fasten                                   kl.10.00 (Aallmann) Kirkekaffe, søndagsskole

15.                       3.s. i fasten                                   kl.10.00 (Aallmann) A F L Y S T

22.                       Midfaste                                        kl.10.00 (Andersen) A F L Y S T

29.                       Mariæ bebudelses dag                 kl.10.00 (Andersen) A F L Y S T

 

April

5.                         Palmesøndag                               kl.10.00 (Aallmann) A F L Y S T

9.                         Skærtorsdag                                kl.19.00 (Aallmann) A F L Y S T

10.                       Langfredag                                   kl.10.00 (Aallmann) A F L Y S T

12.                       Påskedag                                       kl.10.00 (Aallmann) A F L Y S T

13.                       2. Påskedag                                  kl.10.00 (Andersen)

19.                       1.s.e. påske                                  kl.11.30 (Andersen)

26.                       2.s.e.påske                                   kl.10.00 (Aallmann) Søndagsskole

Maj

3.                         3.s.e.påske                                   kl.10.00 (Aallmann) KONFIRMATION (AFLYST)  NY DATO 14. JUNI KL.10.00

6.                         Andagt i kapel                             kl.16.00 (Aallmann)

8.                         Bededag                                        kl.10.00 (Aallmann)

10.                       4.s.e.påske                                   kl.10.00 (Aallmann) KONFIRMATION (AFLYST)  NY DATO 21. JUNI KL 10.00

17.                       5.s.e.påske                                   kl.10.00 (Aallmann) Kirkekaffe, søndagsskole

20                        Andagt i kapel                             kl.16.00 (Aallmann)

21.                       Kristi Himmelfart                        kl.11.30 (Andersen)

24.                       6.s.e.påske                                   kl.10.00 (Andersen)

31.                       Pinsedag                                        kl.10.00 (Aallmann), Søndagsskole

 

Juni

1.                         2. pinsedag                                   kl.10.00 (Aallmann)