kirken set oppe fra

Kirkelige handlinger

Ridder Hver søndag og på alle helligdage kaldes der til luthersk evangelisk gudstjeneste i Trefoldig-hedskirken på Thurø, for hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med.

Herunder vil man finde indeværende kvartals kirketider.Gudstjenestetider

Gudstjenester

September

2.                         kl.10.00              (Aallmann) 14.s.e.trin. HØSTGUDSTJENESTE (Kirkekaffe) - søndagsskole

9.                         kl.10.00              (Andersen) 15.s.e.trin.

16.                       kl.10.00              (Andersen) 16.s.e.trin.

23.                       kl.10.00              (Aallmann) 17.s.e.trin. - søndagsskole

30.                       kl.10.00              (Aallmann) 18.s.e.trin.

 

Oktober

 

7.                         kl.10.00              (Aallmann) 19.s.e.trin. (Kirkekaffe) - søndagsskole

14.                       kl.10.00              (Andersen) 20.s.e.trin.

21.                       kl.10.00              (Andersen) 21.s.e.trin.

28.                       kl.10.00              (Andersen) 22.s.e.trin.

 

November

 

4.                         kl.10.00              (Aallmann) Alle helgens dag - søndagsskole

11.                       kl.10.00              (Aallmann) 24.s.e.trin. (Kirkekaffe) - søndagsskole

18.                       kl.10.00              (Andersen) 25.s.e.trin.

25.                       kl.10.00              (Andersen) Sidste s. i kirkeåret

 

Traditionen tro vil navnene på dem i sognet, der er gået bort siden sidste Alle helgen blive læst op ved Alle helgens gudstjenesten den 4.november.