kirken set oppe fra

Arrangementer

Ridder På Thurø er menigheden gennem råd, organist og præst samlet om forskellige fællesfolkelige arrangementer til styrkelse og bevaring af den ånd, der giver mod og styrke i hverdagen som menneske og skabning. Adskillige koncerter i løbet af året, salmesangsaftener, litteraturgrupper og studiekredse i det mørke halvår, foredrag, sommermøde og familie- og børnedage på præstegården.

Der er en foredragsforening og en pensionistklub, der begge har egen bestyrelse men benytter konfirmandlængen.

Herunder kan man få et overblik over de forskellige tilbud i indeværende kvartal.Aktuelle arrangementer

Sjæle-fitness / Bibel læsning

 

Du er både sjæl og legeme. Og lige som vi bruger tid på at holde kroppen i form, sådan skal vi også træne vores sjæl. Både din sjæl og dit legeme længes efter at blive brugt ordentligt. Og hvem vil være flot udvendig men grim inden i?

Vi skal sammen prøve at læse og lære, hvad alt det, vi tror på, handler om. Lad os følges lidt ad i en vandring ind i bibelen. Fra advent til påske, en time hver 14. dag i præstegården – det hedder sjæle fitness.

 

Første gang: tirsdag d.5. december kl.19.00-20.00

 

Tilmelding på 6220 5092  tha@km.dk

 

Thomas Aallmann

--

Søndagsskole på Thurø

 

“Lad de små børn komme til mig, det må I ikke forhindre dem i, for Guds rige er deres” (Lukas 18,16)

 

Jeg hedder Ingrid Hayfield Eysturdal, er 39 år og kommer fra Færøerne. Jeg flyttede sammen med min mand og vores tre børn til Thurø for 7 år siden. Til dagligt arbejder jeg som pædagog, og i min fritid er jeg bl.a. medlem af Thurø Menighedsråd og sidder som formand for skolebestyrelsen for Byhaveskolen. Jeg er kommet i søndagsskole som barn og fået Guds ord fortalt fra jeg var helt lille. Det har givet mig en fundament, som ingen kan tage fra mig. Som voksen har jeg tit oplevet, hvor godt det har været, at jeg er blevet ledt i søndagsskole, hvor jeg har fået min barnetro. Jeg har derfor længe haft en drøm om at give dette videre og starte søndagsskole op på Thurø, og nu begynder vi. Det bliver hver anden søndag i lige uger. Det kommer til at være under gudstjenesten og første gang bliver:

den 14. januar 2018 kl.10.00.

Det kommer til at foregå sådan, at børnene deltager i den første del af gudstjenesten sammen med deres forælde, og når salmen inden prædiken bliver sunget, går jeg sammen med børnene over i konfirmandstuen, hvor vi kommer til at synge og høre dagens tekst. Vi kommer også til at høre historier og tegne. Når gudstjenesten er færdig, hentes børnene af deres forældre i konfirmandhuset.

Alle børn i alle aldre er velkomne og jeg glæder mig til at se jer.

Kærlig hilsen Ingrid

--

Adventsgudstjeneste

Familie- og børnegudstjeneste

Adventsgudstjeneste søndag d.10. december, kl.14.00 med krybbespil af minikonfirmanderne. Efterfølgende er det kakao, æbleskiver og kaffe i konfirmandhuset.

--

Fastelavnsgudstjeneste

Familie- og børnegudstjeneste

Søndag d.10. februar, kl.10.00

Igen i år slår vi katten af tønden på Præstegården umiddelbart efter familie- og børnegudstjenesten. Gudstjenesten vil være børnevenlig med nemme salmer og letforståelige tekster, og jeg vil prædike ind de smås univers. Alle børn er velkomne med forældre. Man må gerne være udklædt, og der vil være kaffe og sodavand i konfirmandhuset, når kattekongen og -dronningen er kronet.

--

Babysalmesang ved Thurø Kirke.

Fra onsdag d. 29. november oprettes der babysalmesang ved Thurø Kirke. Vi mødes i konfirmandstuen klokken 10.30 – 11.30.

Vi starter ud med at synge, lege og bevæge os til salmer, sange og rytmer. Babyer trives i og med musik og sang. Babyer styrkes motorisk, taktilt, visuelt og auditivt af musik og bevægelse. Undersøgelser viser, at musik er noget af det mest komplicerede som hjernen kan arbejde med. Derfor er det særligt godt for de små pus at være en del af et musisk samvær.

Vi slutter af hver onsdag med at drikke lidt kaffe/the og spise en enkelt småkage (hvis man har lyst til det).

Foreløbig kører holdet 9 gange: d. 29/11, 6/12, 13/12, 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14,2.

Vi ses til babysalmesang.

Mange hilsner

Vibeke korleder ved Thurø Kirke

--

Litteraturkreds

Tirsdag den 23. januar og tirsdag den 20. februar kl.19.30-21.00 i konfirmandstuen.

Ida Jessens ”En ny tid” og ”Doktor Bagges anagrammer”  

På kredsens vegne

Mai Bjerregaard Andersen

--

Advents- koncert

Onsdag d. 6. december, kl. 19.30.

Vor Frues kantori

Under ledelse af Povl Chr. Balslev organist og klokkenist ved Vor Frue kirke I Svendborg

Ved koncerten I Thurø kirke vil koret synge 3 forskellige satser over teksten “O magnum mysterium” som er en latinsk tekst der fortæller om “julemysteriet” – de 3 satser repræsenterer forskellige musikalske tidsperioder. Sidste år til jul var korets dirigent i Cambridge, England for at høre St. Johns College Choirs julerepertoire. Et par af satserne herfra indgår således også i koncerten ligesom der selvfølgelig er kendte danske jule- og adventssatser på programmet. Og så indeholder koncerten også et par fællessalmer så publikum kan få lov også at synge med sammen med koret.

--

Nytårskoncerten i Thurø Kirke

Fredag d.26.januar, kl. 17.00.

Jutlandia Saxofonkvartet

Jutlandia Saxofonkvartet blev etableret i 1996 af tre af ensembles nuværende medlemmer. Kvartetten præsenterer et bredt og varieret repertoire, der strækker sig fra saxofonkvartettens originalrepertoire over helt nye værker, ofte skrevet til kvartetten, og – efterhånden ensemblets specialitet – dristige bearbejdelser af klassiske storværker, som f.eks. Mussorgskys 'Udstillingsbilleder', Bachs 'Johannespassion', Brahms 'Haydn-variationer' mm.

--

Sangaftener i konfirmandhuset

Onsdag d.14. februar og onsdag d. 14. marts kl. 19.30 - 21.00.

 

Kirsten Lykke Lockhart

--

Thurø Foredragsforening

7.december kl.19.30                

Martin Ravn, Ph.d. Teologi, Københavns Universitet

”Martin Luther: Reformation og tradition”

Vi markere 500-året for den lutherske reformation med dette foredrag, der vil søge at gøre klart, at det aldrig var Martin Luthers hensigt at grundlægge en ny kirke. Tværtimod ønskede han, at kirken skulle vende tilbage til sit udgangspunkt: de bibelske skrifter.

Men at Luther ønskede at vende tilbage til udgangspunktet betød ikke, at han forkastede hele den kirkelige tradition. Luther satte oldkirkens bekendelsesskrifter højt, og i en bestandig dialog med de teologer, der kom før ham, fandt han hele livet igennem hjælp til at tolke Bibelens skrifter.

Foredraget giver foruden et signalement af Martin Luthers liv og gerning et indblik i Luthers forhold til den tidlige kirkes trosbekendelser og øvrige læreindhold og besvarer, i hvilket omfang, der i Luthers skrifter findes et potentiale for samtale med andre kristne kirkesamfund.

 

4.januar kl.19.30                        

Esther Larsen, næstformand Fyns Stiftsråd, tidl. sundhedsminister

”Moderne kirkekunst i Fyns stift”

Esther Larsen har de seneste år for Fyns Stift indsamlet en oversigt over moderne kirkekunst i Fyns Stift. Hun vil vise os et uddrag deraf og fortælle derom.

 

1.februar kl.19.30                      

Merete Pryds Helle, forfatter

”Folkets skønhed”

Merete Pryds Helle modtog i 2017 De gyldne Laurbær for sin seneste roman ”Folkets skønhed”. En roman, der tager afsæt i det langelandske. Forfatteren vil denne aften fortælle om arbejdet med og livet bag romanen.

Alle møder finder sted i konfirmandstuen ved præstegården

Foreningen har seks årlige foredrag. Et medlemskab koster 200,-. For medlemskab kontakt kasserer Hanne Charlotte Hansen 62212174

Dørene lukkes op for betalende gæster kl.19.20, og prisen er 75,- pr. foredrag inkl. kaffe og kage.

På bestyrelsens vegn

Thomas Aallmann

--

 

Konfirmationer de kommende år

 

(a-spor og b-spor henviser til deres tid på Thurø Skole frem til 6. klasse)

 

2018: a – 22.april, b – 29.april

2019: a – 5.maj, b – 12.maj

2020: a – 3.maj, b – 10.maj

2021: a – 18.april, b – 25.april

2022: a – 1.maj, b – 8.maj

2023: a - 23.april, b – 30.april