kirken set oppe fra

Arrangementer

Ridder P√• Thurø er menigheden gennem råd, organist og præst samlet om forskellige fællesfolkelige arrangementer til styrkelse og bevaring af den ånd, der giver mod og styrke i hverdagen som menneske og skabning. Adskillige koncerter i løbet af året, salmesangsaftener, litteraturgrupper og studiekredse i det mørke halvår, foredrag, sommermøde og familie- og børnedage på præstegården.

Der er en foredragsforening og en pensionistklub, der begge har egen bestyrelse men benytter konfirmandlængen.

Herunder kan man få et overblik over de forskellige tilbud i indeværende kvartal.Aktuelle arrangementer

 

Fyraftens Andagt i Det lille kapel

Begyndende onsdag d.5. maj k.16.00-16.15 vil vi ligesom de forrige somre hver anden onsdag frem til efterårsferien kunne mødes til en kort fyraftensandagt i ”det lille kapel”. Egetræsporten vil være åben for alle, ”der banker på”.

Jesus siger: ”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer”. (Matt.7,7)

Thomas Aallmann

--

Kirkekoncert

Tirsdag d. 18. maj kl. 19.30 (udskudt fra d. 11. februar)

Bachs Cellosuiter

Johan Sebastian Bachs 6 Cellosuiter rummer en fantastisk uudtømmelig musikalsk dybde og rigdom.

De er komponeret mellem 1717 og 1723 og er kvalitetsmæssigt uopslidelige.

Johan Sebastian Bach har komponeret denne geniale musik, hvor tema, harmoni og rytmik går op i en højere enhed.

Anker Sigfusson har været ansat i Aalborg Symfoniorkester og i Sønderjyllands Symfoniorkester samt optrådt som både kammermusiker og solist i flere danske kirker. I 2015 besluttede Sigfusson sig for at specialisere sig i Bachs seks cellosuiter, og formår derfor med dyb forståelse for Bach’s kompositioner både at perfektionere suiter, dansesatser og præludier.

Koncerten består af to cellosuiter med 10 minutters pause i mellem ca. 60 minutter i alt.

Grundet Covid-19 er der begrænset deltagerantal til koncerten derfor tilmelding til organist Vibeke L. Pedersen på: vilupede@gmail.com skriv Bach i emnefeltet.

--

Babysalmesang ved Thurø Kirke

Når vi må mødes igen (hold øje med regeringens restriktioner) er der babysalmesang hver tirsdag i konfirmandstuen fra 10.30 – 11.45. Alle er velkomne. Dog skal man tilmelde sig til organist og korleder Vibeke L. Pedersen på tlf. 40350756. Tilmelding er nødvendig, da max. antal deltagere er svingende alt efter restriktioner.

Vi synger salmer og sange, og babyernes sanser bliver stimuleret via lyd, fagter, ting og bevægelse. Der er lidt kaffe og te efter endt sang.

Medbring et tæppe at sidde på og gerne et rasleæg (eller andet lignende).

Vibeke L. Pedersen

--

 

Kor for 3. – 6. klasse

Når vi må mødes igen (hold øje med regeringens restriktioner) er der plads til flere i koret. Interesserede kan komme til en prøvegang en onsdag fra 14.00 – 15.15 i konfirmandhuset.

Onsdag er fast øvedag. Vi begynder med lidt at spise og drikke.

Vi synger både enstemmigt og tostemmigt. Der øves rytmer, noder, holdning og stemmedannelse.

Koret er for 3. – 6. klasse, men der kan gives dispensation for 2. klasse.

Koret synger til gudstjenester ca. 2 gange om måneden og det enkelte kormedlem tjener penge ved at synge med.

Mødetid søndage er som regel 9.15. Man skal beregne øvetid på salmerne hjemme.

Koret deltager i diverse stævner, synger på Thurøhus, til samling på Thurø skole, giver koncerter og deltager en gang imellem i Tivolis Børnekordage.

 

Grundet Covid-19 synger vi med afstand mellem os. Der står sprit fremme og der bliver gjort rent inden koret møder ind. Pt. synger koret ikke med ved gudstjenester, men forhåbentligt kan det lade sig gøre, når vi når længere ind i året.

 

Kontakt organist og korleder: Vibeke L. Pedersen for tilmelding/eller nærmere information på 40350756

 

--

 

Kor for 7.-10. klasse

Vi øver onsdage fra 16.00- 17.15.

Når vi må mødes igen (hold øje med regeringens restriktioner).

Koret synger et blandet repertoire og bygger videre på nodelære og dét at synge flerstemmigt.

Korsangere får løn for at synge med ved gudstjenester.

Grundet Covid-19 synger vi med afstand mellem os. Der står sprit fremme og der bliver gjort rent inden koret møder ind.

Har dette interesse kontakt organist Vibeke L. Pedersen for at komme til optagelsesprøve.

--

Sangaftener i konfirmandhuset

Grundet Covid-19 er sangaftner pt. aflyst. Så snart situationen ser anderledes ud, vil de blive genoptaget. Hold øje med opslag på facebook: grupperne Thurø kirke og Thurineren, kirkens hjemmeside og opslag på tavlen på kirkegården ved den store låge.

--

Søndagsskole på Thurø

“Lad de små børn komme til mig, det må I ikke forhindre dem i, for Guds rige er deres” (Lukas 18,16)

Et par søndage hver måneden (se gudstjenesteoversigt bag på bladet) vil børnene på Thurø kunne deltager i den første del af gudstjenesten sammen med deres forælde. Når salmen inden prædiken bliver sunget, går jeg sammen med børnene over i konfirmandstuen, hvor vi vil synge og høre om dagens tekst og lidt om vores kristne tro. Vi kommer også til at drikke lidt saft og den slags og tegne. Når gudstjenesten er færdig, hentes børnene af deres forældre i konfirmandhuset.

Alle børn i alle aldre er velkomne, og jeg glæder mig til at se jer.

Kærlig hilsen Ingrid Eysturdal

--

Konfirmationer de kommende år:

Konfirmationerne i 2021 grundet Covid fordelt på d.18. april og d.14. august

(a-spor og b-spor henviser til deres tid frem til 6. klasse)

2022: a – 1. maj, b – 8. maj

2023: a - 23. april, b – 30. april

2024: a – 21. april, b – 28. april

2025: a – 11. maj, b – 18. maj

2026: a – 26. april, b – 3. maj

2027: a – 18. april, b – 25. april

2028: a – 7. maj, b – 14. maj

 

Jeg ønsker alle mine konfirmander til lykke med den forestående dag og takker for gode timer sammen.

Af sted over stepperne!

Thomas Ø. Aallmann

--

T H U R Ø   F O R E D R A G S F O R E N I N G

www.thurøforedragsforening.dk

Sæsonens sidste foredrag 4. marts vil desværre også være aflyst på grund af forsamlingsbegrænsningen. Følg med på hjemmesiden, og vi ser frem til en forhåbentlig mulig ny sæson til efteråret.   

På foreningens vegne

Thomas Aallmann, formand