kirken set oppe fra

Arrangementer

Ridder På Thurø er menigheden gennem råd, organist og præst samlet om forskellige fællesfolkelige arrangementer til styrkelse og bevaring af den ånd, der giver mod og styrke i hverdagen som menneske og skabning. Adskillige koncerter i løbet af året, salmesangsaftener, litteraturgrupper og studiekredse i det mørke halvår, foredrag, sommermøde og familie- og børnedage på præstegården.

Der er en foredragsforening og en pensionistklub, der begge har egen bestyrelse men benytter konfirmandlængen.

Herunder kan man få et overblik over de forskellige tilbud i indeværende kvartal.Aktuelle arrangementer

S O M M E R M Ø D E

Søndag den 10. juni, kl.14.00

Kl 14.00             

Gudstjeneste - gæsteprædikant, pastor Elisabeth Krarup Jensen, Augustenborg.

kl.15.00             

Kaffe med tilbehør i konfirmandstuen          

kl.15.20             

Menighedsrådet orienterer kort om rådets planer og gøremål.

Kl.15.30            

Foredrag ved Elisabeth Krarup Jensen, sognepræst i Augustenborg                        

”Sognets kirke og sognets præst”

Da vore forfædre bar sten på sten for at bygge sognets kirke, da var antallet af sognebørn med sikkerhed langt mindre end i dag. Men de ville, at deres kære skulle begraves i deres midte, at deres børn skulle døbes og konfirmeres, hvor de hørte hjemme. Det var nok økonomisk ufornuftigt, ja, dumt med så mange kirker, men det var en selvfølgelig afspejling af kristendommens forkyndelse. Også de kunne selvfølgelig regne – som i dag, men regnskabet var et andet dengang, nemlig at den kirke, der er for alle, selvfølgelig skal ligge i et hvert sogn. I dag ses der efterhånden stort på vore forfædres stålsatte vilje til at sikre ordets forkyndelse også i de små sogne. For der arbejdes målrettet på at nedlægge de mindre sogne og etablere storpastorater i stedet for. Om dette moderne regnestykke contra det gamle handler foredraget.

Kl.16.15            

Koncert med sangerinden Kirstine Bonde og pianist Louise Schrøder.

Begge er konservatorieuddannede og en fast del af den Nordlangelandske, klassiske ”Hesselbjerg musikfestival” med Per Nørgård som protektor. Denne koncert vil underholde med et varieret program af danske sommer- og fædrelandssange, rørende musical-numre, nordiske viser og operette.

Louise Schrøder har i mange år bl.a. været fast pianist og kunstnerisk leder på ”Den rullende opera” og har erfaring som repetitør og akkompagnatør på Den Jyske Opera, Den Ny Opera samt Copenhagen Opera Festival. Derudover er hun med til det populære tiltag ”øl og opera” i kulturhuset Absalon kirke på Vesterbro. Louise var i denne sæson en del af castet på den prisvindende opera ”Silent Zone”, som nu er nomineret til en Reumert.

Kirstine Bonde bliver brugt som solist i mange sammenhænge og med forskellige orkestre i landet. Hun har tidligere turneret som special guest-star hos Paul Potts, vinderen af ”Britain’s got talent”, og de skal fra november igen synge koncerter sammen i Norden.

Kirstine udgiver til august sin første indspilning i eget navn, og har man lyst til at opleve musikken live, er der pre-release på pladen i Tranekær Slotskirke d. 21. juli kl. 20.00, som en del af ‘ Hesselbjerg Musikfestival’ (Se evt. mere herom på Kirstine Bondes facebook-side).

Kl.17.30            

Grill i haven. Dem, der har tid og lyst samles i haven bag konfirmandhuset, hvor en grill er sat op. Man medbringer selv det, man vil grille og de drikkevarer, man lyster, og menighedsrådet vil have tilbehør klar.

Vi håber på en høj sommerdag, regner med den gode ånd og lover glade timer og lyse sange.

Familien Aallmann og Thurø menighedsråd

--

Det lille kapel

Kapellet i sommertiden fungerer nu også som et mindre andagtsrum, hvor fløjdørene kan slås op, og der hver anden onsdag kl. 16.00 synges en fyraftenssalme mod sundet. Besøgende på kirkegården kan derudover træde ind og bede til Gud samt tænde et lys og læse i bibelen fra de små tekststykker, der lægges frem. Den gamle døbefont fra 1800-tallet, fungere som ”dåbs-erindrings-stage” for de små lys, man kan sætte i sand fra Thurø strande og tænde, fordi Jesus er verdens lys: ”Gud er lys, og der er intet mørke i Ham” (1.Johs. 1,5).

Thomas Aallmann

--

Thurø Litteraturkreds

Vi holder sommer ferie men tager fat igen til efteråret. De to første gangen læser vi Kisten Torups ”Ingen mads land” og Michael Zadoorians  ”En sidste ferie.” To bøger om demens, som forhåbentligt kan gøre os klogere på en sygdom, som ifølge statistikken blive en del af mange menneskers liv de kommende år. 

Vi mødes tirsdag den 4. sept. og den 2. okt., kl. 19.30 – 21.00 i konfirmandhuset på Thurø.

Da Sct. Nikolai Kirke i Svendborg i efteråret den 12. sept. kl. 19.30 får besøg af Frederik Lindhardt, som vil fortælle om livet med en demenssyg far, kommer der nogle stykker fra byen for at læse med os.

Thurø Litteraturkredsen er åben for alle med lyst til at læse og tale med andre om bøger, og det de siger om livets små og store tildragelser og spørgsmål.  Nye deltagere er velkomne. Vil man på bibliotekets bogbestillingsliste så send mig en mail – Maib@km.dk. Spørgsmål kan stille på samme mail eller på tlf. nr. 24 24 61 12.

Mai Bjerregaard Andersen

Hjælpepræst

--

Søndagsskole på Thurø

“Lad de små børn komme til mig, det må I ikke forhindre dem i, for Guds rige er deres” (Lukas 18,16)

Hver anden søndag (se gudstjenesteoversigten) vil børnene på Thurø kunne deltager i den første del af gudstjenesten sammen med deres forælde. Når salmen inden prædiken bliver sunget, går jeg sammen med børnene over i konfirmandstuen, hvor vi vil synge og høre om dagens tekst og lidt om vores kristne tro. Vi kommer også til at drikke lidt saft og den slags og tegne. Når gudstjenesten er færdig, hentes børnene af deres forældre i konfirmandhuset.

Alle børn i alle aldre er velkomne og jeg glæder mig til at se jer.

(Sommerferie i juli måned)

Kærlig hilsen Ingrid Eysturdal

--

 

Konfirmationer de kommende år

 

(a-spor og b-spor henviser til deres tid på Thurø Skole frem til 6. klasse)

 

2019: a – 5.maj, b – 12.maj

2020: a – 3.maj, b – 10.maj

2021: a – 18.april, b – 25.april

2022: a – 1.maj, b – 8.maj

2023: a - 23.april, b – 30.april