kirken set oppe fra

Arrangementer

Ridder På Thurø er menigheden gennem råd, organist og præst samlet om forskellige fællesfolkelige arrangementer til styrkelse og bevaring af den ånd, der giver mod og styrke i hverdagen som menneske og skabning. Adskillige koncerter i løbet af året, salmesangsaftener, litteraturgrupper og studiekredse i det mørke halvår, foredrag, sommermøde og familie- og børnedage på præstegården.

Der er en foredragsforening og en pensionistklub, der begge har egen bestyrelse men benytter konfirmandlængen.

Herunder kan man få et overblik over de forskellige tilbud i indeværende kvartal.Aktuelle arrangementer

Fællesgudstjeneste

Søndag d.1.oktober kl.10.00 vil være en fælles gudstjeneste, hvor pastor Boas, Bjerregaard Andersen og Aallmann sammen står for liturgien. Dette som en markering af hjælpepræsteskiftet og en lejlighed for menigheden til at sige tak til Boas for hendes tid på Thurø og velkommen til Bjerregaard Andersen.

Mvh

Menighedsrådet 

 

Sjæle-fitness / Bibel læsning

 

Du er både sjæl og legeme. Og lige som vi bruger tid på at holde kroppen i form, sådan skal vi også træne vores sjæl. Både din sjæl og dit legeme længes efter at blive brugt ordentligt. Og hvem vil være flot udvendig men grim inden i?

Vi skal sammen prøve at læse og lære, hvad alt det, vi tror på, handler om. Lad os følges lidt ad i en vandring ind i bibelen. Fra advent til påske, en time hver 14. dag i præstegården – det hedder sjæle fitness.

 

Første gang: tirsdag d.5. december kl.19.00-20.00

 

Tilmelding på 6220 5092 eller tha@km.dk

 

Thomas Aallmann

 

--

 

Luther på Thurø

 

2017 er 500-året for den luthersk protestantiske kirkes begyndelse. Vi mødes i løbet af året til en række ”fyraftenstimer”, hvor jeg vil fremlægge de reformatoriske hovedtanker. De første fire gange har vi gennemgået:

”Den tidlige middelalder”

”Højmiddelalderen og investiturstriden”

”Luthers klosterkamp”

”Opgøret frem til Rigsdagen i Worms 1521”.

Vi mødes næste gang:

Tirsdag d. 3. oktober kl.16.00-17.00 i konfirmandstuen. Man kan godt springe på holdet uden at have fulgt de første møder. Meld til hos undertegnede.

 

Alle er velkomne

 

Thomas Aallmann

--

Ny bistandspræst på Thurø

 

Omstruktureringer i Svendborg Provsti bevirker, at pastor Lotte Boas fra 1. september ikke længere skal bistår Thurøs sognepræst, Thomas Aallmann. Boas vil fremover være i Fredens Sogn og derudover i Gudbjerg, Gudme og Brudager. Menighedsrådet, kirkens ansatte samt Thomas Aallmann takker på Thurø sogns vegne Lotte Boas for hendes tid her på øen. På Thurø afløses Boas af pastor Mai Bjerregaard Andersen, der er ansat 50 % i Bregninge som bistandspræst for provsten og 50% i provstiet bl.a. med tjenestested på Thurø.

MR

--

Kirkekor og Mini-konfirmander

 

Thurø kirke har ansat Vibeke L. Pedersen i stillingen som underviser og korleder. Børn og unge, der melder sig til kor vil få mulighed for at lære om noder, rytmer og at synge sammen enstemmigt og flerstemmigt.

 

Minikonfirmandundervisningen finder sted tirsdage fra 14.00–15.30 (med opstartsdato d. 26.september)

Kor bliver onsdage fra 14.00-15.30 (opstartsdato er 13. september).

 

Vibeke L. Pedersen

--

Sangaften med organisten

 

Velkommen til en hyggelig og glad aften med salmer, sange og viser og med organisten ved pianoet.

 

Onsdag d. 27.september og onsdag d. 8. november begge gange kl. 19.30.

 

 

Kirsten Lockhart

 

--

 

Kirkekoncert i Thurø kirke, onsdag d. 20. september kl.19.30.

 

Kærligst hilset fra Ingenmandsland

 

– En koncertfortælling om savn og lyspunkter

 

Svestar har dykket ned i en slægtnings personlige dagbøger og brevudvekslinger med familien under 1. Verdenskrig og skabt koncertfortællingen ”Kærligt hilset fra Ingenmandsland” med nyskabende viser og folkemusik.

 

--

 

Advents- Koncert

Onsdag d. 6. december kl. 19.30

Vor Frue Kirkes kantori og Povl Balslev.

 

--

 

Thurø Foredragsforening

 

5.okt. kl.19.30 i konfirmandstuen (med generalforsamling)

 

 

Jens Stage, troubadour, musiker og komponist, Himmerland

 

”Johannes Jørgensen”

 

Koncert/foredrag om digteren Johannes Jørgensen. Jens Stage skrev i 2015 musik til en række af Johannes Jørgensens digte, hvilket blev til albummet "Imellem nattens stjerner". Denne aften vil han fortælle om den kristne digter, der blev fordrevet ud af landet af den kulturradikale elite omkring Brandes, levede i eksil i en menneskealder i Italien, inden han kom hjem og få år inden siden død blev æresborger i sin fødeby Svendborg.

 

Vi har med Jens Stages velvilje fremrykket hans foredrag om ”Johannes Jørgensen”, da det skemalagte foredrag om Færøerne er blevet rykket.

 

2.nov. kl.19.30 i konfirmandstuen

 

Michael Pihl, lektor ved Sorø Akademis Skole og cand. mag. i historie

Jesper Rosenløv, cand. mag og ph.d. fra Københavns Universitet og underviser Kbh. VUC.

 

”Korstogene”

 

Det lyder ofte i debatten og i skolernes historiebøger, at ”Islam har jihad, kristendommen havde korstogene”. Men billede er fortegnet. Det dokumenterer Michael Pihl og Jesper Rosenløv i deres nye bog ”Korstogene – islams ekspansion og kristen modoffensiv”, der udkom i 2016. Bogen høstede fine anmeldelser og blev i Berlingske Tidende kaldt for ”et kærkomment opgør med sejlivede myter om korstogene". I foredraget vil de to forsøge at forklare baggrunden for korstogene samt trække nogle perspektiver til tiden derefter.

 

f. bestyrelsen

 

Thomas Aallmann

 

--

 

Konfirmationer de kommende år

 

(a-spor og b-spor henviser til deres tid på Thurø Skole frem til 6. klasse)

 

2018: a – 22.april, b – 29.april

2019: a – 5.maj, b – 12.maj

2020: a – 3.maj, b – 10.maj

2021: a – 18.april, b – 25.april

2022: a – 1.maj, b – 8.maj

2023: a - 23.april, b – 30.april