kirken set oppe fra

Arrangementer

Ridder På Thurø er menigheden gennem råd, organist og præst samlet om forskellige fællesfolkelige arrangementer til styrkelse og bevaring af den ånd, der giver mod og styrke i hverdagen som menneske og skabning. Adskillige koncerter i løbet af året, salmesangsaftener, litteraturgrupper og studiekredse i det mørke halvår, foredrag, sommermøde og familie- og børnedage på præstegården.

Der er en foredragsforening og en pensionistklub, der begge har egen bestyrelse men benytter konfirmandlængen.

Herunder kan man få et overblik over de forskellige tilbud i indeværende kvartal.Aktuelle arrangementer

Præstegårdens pensionistklub

Torsdag d.8. december 2022

Kl.14.00-16.00

Vi mødes på præstegården omkring julens gode ånd. Vi skal synge og Kirsten har lagt den hvide dug på bordene, og præsten vil fortælle julehistorie.

Mød op til en hyggelig eftermiddag.

Af hensyn til serveringen bedes man tilmelde sig hos Kirsten Schou på mail: kirstenschou@thuromail.dk eller telefon mobil 26205651 (sms eller ring) - senest mandag den 19/9.

Præstegårdens Pensionistklub er fire årlige møder på præstegården

Med venlig hilsen

Kirsten Schou og pastor Thomas Aallmann

--

Studiekreds

Vi mødes og taler om C.S. Lewis og hans bøger og får vendt vores egne spørgsmål til liv og tro.

Studiekredsen tager afsæt i min bog: ”C.S. Lewis – en biografi” (Forlaget ProRex). Bogen kan lånes på biblioteket eller evt. købes hos boghandleren eller af mig ved det første møde.

Første gang af tre er d. 29. november kl.16.30-18.00, og vi aftaler de efterfølgende møder sammen fra gang til gang.

Tilmelding til undertegnede på 62205092 eller på mail: tha@km.dk

Thomas Aallmann

--

Familie- og børnegudstjeneste

De 9 Læsninger

Adventsgudstjeneste med konfirmanderne og DE NI LÆSNINGER søndag d.4. december kl.14.00 med krybbespil og englesang fra mini-konfirmanderne og børnekoret. Efterfølgende er der æbleskiver og julebingo i konfirmandhuset.

--

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag d.19.februar, kl.10.00

Igen i år slår vi katten af tønden på Præstegården umiddelbart efter familie- og børnegudstjenesten. Gudstjenesten vil være børnevenlig med nemme salmer og letforståelige tekster. Alle børn er velkomne med forældre. Man må gerne være udklædt, og der vil være fastelavnsboller og kakao i konfirmandhuset, når kattekongen og -dronningen er kronet.

Thomas Aallmann

--

Sangaftner: alle aftner er fra kl. 19.30 – 21.00

Onsdag d. 18. januar ”Vinterstemning”

Onsdag d. 29. marts ”En tekstforfatter”

Onsdag d. 10. maj ”En komponist”

Onsdag d. 14. juni ”Sommerstemning”

Her er der mulighed for at synge af karsken bælg og samtidig hygge over en kop kaffe/the og dertil hørende småkager.

Mange hilsner

Vibeke L. Pedersen

--

Børnekoret ved Thurø kirke:

Børnekoret er for alle børn fra 3. – 6. klassetrin, der har lyst til at synge i kirkekor.

Vi øver i Konfirmandhuset hver onsdag fra 14.00 – 15.15. Da skoledagen er lang, begynder vi hver øvegang med lidt at spise.

I koret øver vi salmer og sange. Vi deltager i familiegudstjenesterne og andre udvalgte gudstjenester. Vi afholder en årlig koncert og hjælper minikonfirmanderne ved deres krybbespilsoptræden. Det enkelte kormedlem får løn for at synge til gudstjenester.

Vi tager med på fælles korstævner og diverse korprojekter.

Der er ingen optagelsesprøve, man skal bare henvende sig til organist og korleder Vibeke Lücking Pedersen hvis man gerne vil være med.

--

Kor 7.-10. klasse:

Koret øver onsdage fra 15.30- 16.30.

Koret synger et blandet repertoire og bygger videre på nodelære og dét at synge flerstemmigt.

Koret synger med ved gudstjenester og får løn for de enkelte tjenester. Koret deltager i diverse korstævner og projekter og hjælper desuden børnekoret ved fælles optrædener.

Har dette interesse kontakt: Vibeke L. Pedersen

--

Babysalmesang:

Babysalmesang finder sted i konfirmandhuset hver tirsdag fra 10.30 - 11.45. Sidste gang inden jul er d.13. december.

Holdet begynder igen efter jul tirsdag d. 10. januar.

Tilmelding sker ved opringning eller sms til organist Vibeke L. Pedersen på tlf.: 61619931.

Vi synger salmer og sange. Babyernes sanser og motorik bliver stimuleret via lyd, fagter, bevægelse og at se ting bevæge sig.

Der er kaffe, te og småkager efter endt sang.

--

Koncerter

Torsdag d. 8. december kl. 19.30

Boel, Berg & Jensen

Oplev Lyden Af December - EN FAMILIEKONCERT

Hyggelig julekoncert i julen 2022.

Trioen Boel, Berg og Jensen spiller koncerten Lyden af december, som er en lille times topmusikalsk julehygge. Repertoiret er varieret, og vi runder både danske og amerikanske juleklassikere samt et par udvalgte julekalendernumre. Koncerten er for hele familien, og vi koncentrerer os primært om flerstemmig sang, som bliver bakket op af guitar, klaver, fløjte, cello og percussion.

Et musikalsk pusterum, hvor publikum får sænket pulsen og bliver fyldt af julestemning!

Thea Boel: Uddannet musicalperformer.

Johan Berg: Uddannet musicalperformer.

Benjamin Jensen: Uddannet klassisk fløjtenist.

 

Onsdag d. 15. februar 2023 kl. 19.30

Skye Consort

Skye Consort består af fire verdensklasse musikere Alex Kehler, Amanda Keesmaat, Seán Dagher samt den herboende svenske sanger Emma Björling i et meget smukt og ekstraordinært samarbejde.

De optræder med transatlantiske arrangementer af traditionelle sange og melodier fra bl.a. Irland, Skotland, England, Québec, USA, Skandinavien samt originale kompositioner af musikerne selv. 

Bandet skaber med hver deres individuelle fortolkning af de forskellige musiktraditioner dette smukke og ekstraordinære samarbejde bestående af stemmer, violin, nøgleharpe, cello, bouzouki, banjo og percussion med et varieret repertoire af svenske polskaer, groovy reels, kærlighedssange, betagende salmer samt egne originale numre.

Emma Björling: lead vocal, shruti box, percussion.

Alex Kehler: violin, nøgleharpe, vokal.

Amanda Keesmaat: cello, vokal.

Seán Dagher: cittern/bouzouki, banjo, vokal.

Derudover bliver der en koncert i foråret og i juni giver Thurø kirkes børnekor og koret for 7.-10- klasse koncert– hold øje med datoerne

--

Thurø Foredragsforening

1.dec.                 Preben Kok, forfatter og sygehuspræst Vejle                         

                             ”Arvegods”

Preben Kok udgav i 2021 bogen ”Arvegods” og skriver om sit foredrag: Når et menneske i 2022 har levet i over 70 år er det helt almindeligt at have samlet en masse nyttig viden, fortællinger og erfaring, som ofte har været givet videre i generationer. Det hele er blevet gjort tilgængeligt blandt andet gennem forældrene, familien, morgensangen, bibelhistorierne og bøgerne i skolen, den almene dannelse, kirkeklokkerne og den danske sangskat. 

Det har været til gavn i både vanskelige og lykkelige situationer og kan kaldes for almengyldige ledsagehistorier eller arvegods.

De yngre generationer i 2022 lever et liv som ofte baserer sig på at navigere i en individualistisk livsstil, hvor de fleste ønsker at være unikke. Mange af de værdifulde ledsagehistorier synes glemt, og der mangler ofte noget at læne sig op ad, når livet brænder på.

Preben Kok ønsker med foredraget at gøre opmærksom på, hvad vi i nutiden går glip af, som for bare få år siden var alment gældende og som kan være særdeles værdifuldt arvegods at give videre til de næste generationer. Så kom og opdag, hvad der ligger af værdifulde erfaringer i dine gemmer – og i kirken.

 

5.jan.                  Kasper Rathjen, Ph.d., museumsinspektør Fiskeri- og søfartsmuseum Esbjerg

                             ” Er Moder Danmark i virkeligheden en havfrue?”

På en aftengåtur ved Børsen overhørte N.F.S. Grundtvig engang to halvvoksne skibsdrenge snakke om, hvordan en tredje matros skulle ”stryge undersejl”. Talemåden fik straks digterpræsten, der ikke var ud af en søfarende slægt, til at undre sig. Han gættede såmænd betydningen – knægten fik ris. Men episoden ledte ham også på sporet af fædrelandets maritime beskaffenhed, og den mageløse mystik som mødet mellem dansker og hav har affødt gennem tiden. Foredraget tager afsæt i netop denne mystik og undersøger, hvad forfædrenes syn på havet kan fortælle os i dag. Med afsæt i fortællinger om bl.a. Vendsysselfiskeres møde med havfruer og oldtidens hæslige sømonstre leveres en alternativ (og våd) Danmarkshistorie, der understreger, at »Danmark er lille, men Havet er stort, og Havet er Danmarks Ven fra gamle Dage«.

 

2.feb.                 Povl Christian Balslev, organist, Svendborg

                             ” Aagaard og Ring - i den folkelige sangs tjeneste”

                             Povl Chr. Balslev der til daglig er organist, kantor og klokkenist ved Vor Frue kirke i Svendborg og herudover en aktiv komponist og skribent udgav i slutningen af 2021 en bog om Thorvald Aagaard og Oluf Ring. Bogen der udkom i serien "Danske komponister" handler om de to sang-komponister, der sammen med Carl Nielsen og Thomas Laub havde en stor andel i den opblomstring, som fællessangen havde i begyndelsen af det 20. Årh. Det var de fire komponister, der alle havde tilknytning til Fyn og fik tilnavnet "Vor Folkesangs Fire Store", der sammen stod for den første udgave af Folkehøjskolens Melodibog, som udkom i 1922. PCB vil denne aften fortælle om Aagaard og Ring og deres fælles drøm om at få musikken og sangen ud til folket, ligesom flere af deres melodier selvfølgelig skal synges.

 

Alle møder er kl.19.30 i Thurø præstegårds konfirmandstue.

 

For bestyrelsen

Thomas Aallmann, formand

--

Søndagsskole på Thurø

“Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres” (Lukas 18,16)

Et par søndage hver måneden (se gudstjenesteoversigt bag på bladet) vil børnene på Thurø kunne deltager i den første del af gudstjenesten sammen med deres forælde. Når salmen inden prædiken bliver sunget, går jeg sammen med børnene over i konfirmandstuen, hvor vi vil synge og høre om dagens tekst og lidt om vores kristne tro. Vi kommer også til at drikke lidt saft og den slags og tegne. Når gudstjenesten er færdig, hentes børnene af deres forældre i konfirmandhuset.

Alle børn i alle aldre er velkomne, og jeg glæder mig til at se jer.

Kærlig hilsen Ingrid Eysturdal

--

Konfirmationer de kommende år:

(a-spor og b-spor henviser til deres tid frem til 6. klasse)

2022: a – 1. maj, b – 8. maj

2023: a - 23. april, b – 30. april

2024: a – 21. april, b – 28. april

2025: a – 11. maj, b – 18. maj

2026: a – 26. april, b – 3. maj

2027: a – 18. april, b – 25. april

2028: a – 7. maj, b – 14. maj