kirken set oppe fra

Arrangementer

Ridder P√• Thurø er menigheden gennem råd, organist og præst samlet om forskellige fællesfolkelige arrangementer til styrkelse og bevaring af den ånd, der giver mod og styrke i hverdagen som menneske og skabning. Adskillige koncerter i løbet af året, salmesangsaftener, litteraturgrupper og studiekredse i det mørke halvår, foredrag, sommermøde og familie- og børnedage på præstegården.

Der er en foredragsforening og en pensionistklub, der begge har egen bestyrelse men benytter konfirmandlængen.

Herunder kan man få et overblik over de forskellige tilbud i indeværende kvartal.Aktuelle arrangementer

Kirkekoncert med ensemblet Prisme

Onsdag d. 6. februar 2019, kl. 19.30

Repertoiret består af musik med nordiske og keltiske rødder, både den traditionelle og egne kompositioner samt arrangementer af danske salmer, og fællessalmer indgår som en naturlig del af programmet.

Louise Ring Vangsgaard, violin, bratsch

Anne Marie Høst Mortensen, keltisk harpe

Janet Vahl, harmonika

Povl Chr. Balslev, orgel

Der er fri entré

Vibeke L. Pedersen

--

12 møder om dramaet: ”Manden født til at være konge”

Dorothy L. Sayers blev i begyndelsen af 2. verdenskrig bedt af BBC i England om at lave 12 radioskuespil over Jesu liv, død og opstandelse. Da skuespillene blev sendt i BBC i vinteren 1941-1942, glemte England for en stund krigen. De blev en bragende succes, som bragte evangeliet tættere på de hårdtprøvede englændere.

Sayers er mest kendt for sine kriminalromaner om gentleman-detektiven Lord Peter Wimsey. Hvad der er mindre kendt er, at hun var en fremragende teolog, som i disse skuespil om ”Manden født til at være konge” både tolker og omskaber evangelierne til en spændingsroman af stor psykologisk dybde. Sayers var datter af en engelsk kapellan ved Christ Church College i Oxford, og hun blev en af de første kvinder, som fik en kandidatgrad fra universitetet. Hun var en blændende begavelse, og hendes karriere førte hende over nogle år i reklamebranchen, før hun blev fuldtidsforfatter. Hun blev en del af kredsen omkring J.R.R. Tolkien og C.S. Lewis, som i anledning af hendes bratte død i 1957 skrev en smuk begravelsestale. Hun og Lewis havde en fælles litterær og teologisk horisont krydret med underfundighed og humor af højeste karat.

Af ovennævnte grunde har jeg sammen med Det danske C.S. Lewis Selskab valgt at oversætte skuespillene til dansk og udgive dem på eget forlag MIHFIBIAN. Bogen udkom i november ved årsmødet i København.

Hver måned gennem et kirkeår vil vi være en lille grupper, der mødes og læser dramatiseringer op for hinanden i konfirmandstuen. Der er plads til 10 personer. Tilmelding til undertegnede. Holdet er fuldt optaget

Thomas Aallmann

--

Sjælefitness - Det vilde hjerte

Vi mødes på præstegården anden gang tirsdag d. 15. januar kl.19.00-20.00 og taler om kapitel 1 og 2 i John Eldredge’s bog ”Født vild - Det maskuline hjerte”.

Tilmelding påkrævet. Holdet er fuldt optaget.

Thomas Aallmann

--

Børnekoret ved Thurø Kirke.

Børnekoret er for alle børn fra 2. – 6. klassetrin, der har lyst til at synge i kirkekor.

Vi øver hver onsdag fra 14.00 – 15.30. Da skoledagen er lang, begynder vi hver øvegang med at spise lidt knækbrød eller frugt. Korbørnene bliver hentet på skolen ved klasselokalerne.

I koret øver vi salmer og sange. Vi deltager i familiegudstjenesterne og andre udvalgte gudstjenester. Vi afholder en årlig koncert og hjælper minikonfirmanderne ved deres krybbespilsoptræden.

Vi tager med på fælles korstævner og børnekordage i Tivoli, når der er mulighed for det.

Der er ingen optagelsesprøve, man skal bare henvende sig til organist og korleder Vibeke Lücking Pedersen på tlf. 40350756, hvis man gerne vil være med.

Koret er åbent for tilmeldinger

Vibeke L. Pedersen

--

Babysalmesang ved Thurø Kirke

Der er babysalmesang hver tirsdag i konfirmandstuen fra 10.30 – 11.30. Alle er velkomne. Dog skal man tilmelde sig til organist og korleder Vibeke L. Pedersen på tlf. 40350756. Tilmelding er nødvendigt, da holdet max. kan have 10 deltagere.

Vi synger salmer og sange, og babyernes sanser bliver stimuleret via lyd, fagter, ting og bevægelse. Der er lidt kaffe og te efter endt sang.

Vibeke L. Pedersen

--

Thurø litteraturkreds

Vi mødes den 2. tirsdag i måneden kl. 19.30 – 21.00 i konfirmandhuset

4. dec. Jens Christian Grøndahl: ”Jernporten”

8. jan. Albert Camus: ”Den fremmede”

5. feb. Kamel Daoud: ”Meursault – en modundersøgelse”

Thurø Litteraturkredsen er åben for alle med lyst til at læse og tale med andre om bøger og det, de siger om livets små og store tildragelser og spørgsmål. Nye deltagere er velkomne. Vil man på bibliotekets bogbestillingsliste så send en mail til undertegnede: Maib@km.dk. Spørgsmål kan stille på samme mail eller på tlf. nr. 24 24 61 12.

Mai Bjerregaard Andersen

Hjælpepræst

--

”ret og vrang” og tro

Jeg mødte en kvinde i kirken. Hun og hendes mand er flyttet her til øen i januar måned 2018. De hedder Jane og Benny. De er blevet rigtig glade for at komme i kirken og kan mærke, at her er et dejligt menighedsfællesskab, som de gerne vil gøre sig til en aktiv del af. Jane skrev til mig: ”Min mand har fået arbejde i Svendborg og jeg er førtidspensioneret lærer og lever det stille og reflekterende liv med hunden og mit strikketøj i hjemmet, men brænder for at starte en formiddagsgruppe op, hvor vi kan dele tro, liv og strikketøj med hinanden”.

Det syntes jeg var en god idé og inviterer derfor sammen Jane Jørgensen op i præstegårdens konfirmandstue til en stund over et andagtsstykke og en enkelt bøn, en kop kaffe og det medbragte strikketøj, som man sikkert kan inspirere og hjælpe hinanden med.

Første gang torsdag d.17.1 kl.10.00-11.00

Jeg forestiller os, at man kan mødes hver 14.dag

Man kan melde sig til hos undertegnede

Thomas Aallmann

62205092

--

Søndagsskole på Thurø

“Lad de små børn komme til mig, det må I ikke forhindre dem i, for Guds rige er deres” (Lukas 18,16)

Et par søndage hver måneden (se gudstjenesteoversigt bag på bladet) vil børnene på Thurø kunne deltager i den første del af gudstjenesten sammen med deres forælde. Når salmen inden prædiken bliver sunget, går jeg sammen med børnene over i konfirmandstuen, hvor vi vil synge og høre om dagens tekst og lidt om vores kristne tro. Vi kommer også til at drikke lidt saft og den slags og tegne. Når gudstjenesten er færdig, hentes børnene af deres forældre i konfirmandhuset.

Alle børn i alle aldre er velkomne, og jeg glæder mig til at se jer.

Kærlig hilsen Ingrid Eysturdal

--

T H U R Ø   F O R E D R A G S F O R E N I N G

www.thurøforedragsforening.dk

Alle møder er i konfirmandstuen kl.19.30

7.feb.             Peer Henrik Hansen, forfatter og museumsleder Langelands Museum

                      ”Frømandskorpset”           

”Da en lille gruppe unge mænd i sommeren 1957 startede deres uddannelse hos Frømandskorpset, forandredes deres liv for altid. De blev udsat for de voldsomste prøvelser og gik i bogstavelig forstand gennem ild og vand for at kunne udføre opgaver, de ikke måtte tale om. Venskaber og bånd blev knyttet, og en verden for de indviede blev skabt i skyggen af den kolde krig.” Peer Henrik Hansen (f.1972) er ph.d. i koldkrigs- og efterretningshistorie og har siden 1998 beskæftiget sig indgående med den kolde krig. Til daglig er han leder af Langelands Museum og Koldkrigsmuseum Langelandsfort og publicerer løbende om den kolde krig. Han har blandt andet været medforfatter til koldkrigsudredningen fra DIIS, til Kulturstyrelsens bog om den kolde krigs anlæg i Danmark og har selv udgivet en række bøger og artikler om den kolde krig, heriblandt Cubakrisen 1962 og Berlin. Hans bog fra 2011 "Second to none - US intelligence in northern Europe 1943-1946" blev indstillet og shortlistet til den internationale pris "Intelligence Book of the year 2012". Peer Henrik Hansen er desuden bosat på Thurø.

 

For medlemskab af Thurø Foredragsforening indbetal venligst Kr. 200.- på nedenstående konto.

Fynske bank

Reg. nr. 0813 Konto 813 430 66 46.

Angiv: Navn, e-mail og tlf. nr.

Man kan også mod betaling ved døren møde op til enkelt-foredrag. Der lukkes op for betalende gæster kl.19.20.

 

På foreningens vegne

 

Thomas Aallmann, formand

--

 

Konfirmationer de kommende år

 

(a-spor og b-spor henviser til deres tid på Thurø Skole frem til 6. klasse)

 

2019: a – 5.maj, b – 12.maj

2020: a – 3.maj, b – 10.maj

2021: a – 18.april, b – 25.april

2022: a – 1.maj, b – 8.maj

2023: a - 23.april, b – 30.april